Agenda

Kalender
anime.gif
Himalaya
Afdrukken

Beschrijving van de muziek

1 - Muzikale inspiratiebronnen

De twee belangrijkste inspiratiebronnen voor de Himalaya composities en improvisaties zijn Indische muziek en jazz. Zonder een klakkeloze kopie te zijn is de muziek van Himalaya doordrenkt van de essentie ervan. Zodoende word er veel aandacht gewijd aan improvisatorische ontwikkelingen van thema's op voor westerse oren eerder ongewone metrische structuren. Improvisatie is een typerend aspect van zowel Indische muziek als jazz.
Er is ook een sterke invloed van westerse middeleeuwse en renaissance muziek.
Andere bronnen zijn oosterse en westerse folk en Afrika met zijn ritmen en repetitieve vormen.
Het geheel word ingekleed met moderne en actuele genres uit het rock, pop enz gamma, ondermeer door het gebruik van psychedelische en andere klankeffecten.
 
2.- Enkele nota's betreffende de compositie vormen
 
Een groot deel van de composities van Himalaya zij gebaseerd op de klassieke opbouw van de raga's. Dit betreft zowel de gebruikte modi als andere specifieke karakteristieken van de raga's.
Zo beginnen verschillende composities met een alap, dit is een progressieve presentatie en ontwikkeling van de modus en de karakteristieken ven de raga. Zijn karakter is om zo te zeggen beetje bij beetje ontsluierd. Daarop volgt een ritmische ontwikkeling met één of meerdere thema's, improvisaties hierop van de solisten, tempo versnellingen, …
Een ander voorbeeld is het gebruik van tihai's (driemaal gespeelde asymmetrische zinnen die op de eerste tijd van de volgende cyclus eindigen) op het einde van een improvisatie en/of voor de overgangen naar andere tempi, solisten en thema's.
 
3.- Ritmen en metriek
 
Himalaya maakt veel gebruik van onpare metriek. De toehoorder zal dat echter niet meteen merken omdat de baslijnen en ritmische patronen zeer logisch gebouwd zijn. Veel van deze onpare metrieken zijn van Indische oorsprong zoals rupaktal in 7 tijden (3+2+2), dadratal in 6 tijden (3+3), teental in 16 tijden (4+4+4+4). Daarnaast zijn er ook ritmen in 9 tijden of in 3½ tijden. Uiteraard is de gangbare 4/4 ook van de partij.
Himalaya maakt veel gebruik van onpare metriek. Maar omdat de baslijnen en ritmische patronen zeer logisch gebouwd zijn zal de toehoorder zich daar niet aan storen en het misschien zelfs niet eens merken.

4.- Instrumentarium
 
De combinatie van de zang in Bengali met de typische wendingen en technieken van verscheidene Indische stijlen gecombineerd met een ongewoon instrumentarium geeft een zeer eigen klank : sitar, harp, gitaar en bas voor wat de snaarinstrumenten betreft, fluit en saxofoon voor de blazers, synthesizer (tijdens de alaps) en een combinatie van drums, percussie en tabla om de ritmesectie te vervolledigen.